Joanna Alicja G�rka


 

Witam w wirtualnej przestrzeni i zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej.

Mam nadzieje, że będziecie tu zaglądać w poszukiwaniu słowa, jego barw i znaczeń.

Serdecznie pozdrawiam

Joanna Alicja G�rka

 

27 marca 2019 roku, nak�adem szczeci�skiego wydawnictwa Oficyna R, ukaza� si� tomik poezji Joanny Alicji G�rki pt. "Niesko�czono�� "

Dzi�kuj� Ewie Lesiak, niezast�pionej lekarce wetery-narii, o wielkim sercu dla zwierz�t i ich opiekun�w, Beacie Bialic-Smykale, w�a�cicielce Niepublicznego Zak�adu Piel�gnacyjno-Opieku�czego oraz Oldze Prandocie-Prandeckiej i Marcie Ada�ko z Fundacji Karmimy Psiaki. Szczeg�lnie dzi�kuj� Janowi Januszowi Tycnerowi za pochylenie si� nad moj� poezj�, za wnikliwo�� oraz nies�ychan� wra�liwo�� jej odbioru.

www.nzpo-beata.pl
Trzcianka 32, 08-470 Wilga
Tel. 797 844 168/ 509 057 520

Ksi��ka po�wi�cona Mariuszowi Sabiniewiczowi autorstwa Joanny Alicji G�rki- biografia dokumentuj�ca dokonania aktora uka�e si� w jeszcze niesprecyzowanym terminie. Wi�cej informacji pojawia� si� b�dzie na www.mariuszsabiniewicz.pl

 

Książka autorstwa Joanny Alicji Górki pt. "Mariusz Sabiniewicz we wspomnieniach"

do kupienia na stronie mariuszsabiniewicz.pl

Zapraszam

"�ycie z poezj�"- wywiad z Alicj� Joann� G�rk� w zak�adce PRASA.

 

Najnowsze wiersze Joanny Alicji Górki w zakładce POEZJA.

Joanna Alicja Górka w Pozna�skim Radio EMAUS - szczegóły w zakładce WYDARZENIA / 2014r.